20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Primmy Trương

Thank you @weefeego đã đồng hành cùng Primmy từ Hàn qua tới Sing trong chuyến đi lần này.