184 - 186 Dinh Tien Hoang ,District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam

Primmy Trương

Thank you @weefeego đã đồng hành cùng Primmy từ Hàn qua tới Sing trong chuyến đi lần này.