20 Tran Cao Van, Da Kao, District 1, TP.HCM.

Primmy Trương

Thank you @weefeego đã đồng hành cùng Primmy từ Hàn qua tới Sing trong chuyến đi lần này.