20 Tran Cao Van, Da Kao, District 1, TP.HCM.

Decao

Bạn đồng hành trong mợi chuyến đi, pin khỏe, siêu gọn nhẹ, tốc độ 4G với  dung lượng không giới hạn!!!.