20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Decao

Bạn đồng hành trong mợi chuyến đi, pin khỏe, siêu gọn nhẹ, tốc độ 4G với  dung lượng không giới hạn!!!.