184-186 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Địa chỉ HCM:

184 - 186 Đinh Tiên Hoàng,

Quận 1, TPHCM,

Việt Nam

Điện thoại:
Giờ văn phòng
9:00am - 7:00pm (Thứ 2 - Thứ 6)
11:00am - 3:00pm (ngày thứ bảy)