20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Privacy

Chào mừng bạn đến với trang (“Trang web”) của Weefee Vietnam Ltd (“Weefee Vietnam”). Vui lòng đọc cẩn thận các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật trước khi sử dụng Trang web này.

Weefee Việt Nam tin rằng việc sử dụng có trách nhiệm các thông tin cá nhân thu thập được từ bạn thông qua trang này là rất quan trọng đối với mục tiêu kinh doanh và danh tiếng của chúng tôi. Là một phần trong cam kết của chúng tôi về bảo mật, chúng tôi thống nhất Chính sách Bảo mật sau đây.

Chính sách Bảo mật này liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên Trang này. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho Weefee Vietnam thông qua trang này đều có thể được sử dụng cho mục đích yêu cầu của bạn và / hoặc cho mục đích cung cấp dịch vụ hoặc các sản phẩm khác cho bạn.

Thông tin mà bạn yêu cầu cung cấp trên trang web này có thể được chuyển giao trong nhóm công ty Weefee Vietnam bao gồm Weefee Vietnam, các công ty con, chi nhánh và công ty liên kết. Điều này có thể bao gồm việc chuyển nhượng, với sự đồng ý của bạn, cho các thành viên khác của nhóm công ty Weefee Việt Nam trong các khu vực pháp lý khác nhau. Khi cung cấp số điện thoại và số fax, bạn đồng ý rằng Weefee Việt Nam có thể liên lạc với bạn qua điện thoại và fax. Weefee Vietnam sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ cơ quan bên ngoài, trừ khi Weefee Việt Nam có sự cho phèp của bạn, hoặc có nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác để làm việc đó, hoặc việc tiết lộ đó là vì mục đích của yêu cầu và / hoặc cho các mục đích Cung cấp dịch vụ hoặc các sản phẩm khác cho bạn.

Weefee Việt Nam mong muốn đảm bảo với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được coi là bí mật và với các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cao. Weefee Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu cá nhân và tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên với cùng mức độ bảo mật và bảo mật cao.

Để cải thiện dịch vụ Internet của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ đôi khi sử dụng “cookie”. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu mà máy chủ web của chúng tôi gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập vào các phần nhất định trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ hiểu biết của chúng tôi về sự quan tâm của bạn đối với trang web của chúng tôi và để lưu trữ và duy trì sở thích người dùng.