20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điểm thưởng

Nhận điểm thưởng thông qua các lần mua sắm tại Weefee. Đăng ký làm thành viên và nhận điểm thưởng cho mỗi lần chi tiêu. Điểm thưởng sau đó có thể được sử dụng để giảm giá cho thuê wifi hoặc sử dụng để mua sản phẩm từ cửa hàng của Weefee.


Trở thành thành viên

Mua hàng/ thuê wifi tại Weefee

Tích lũy điểm thưởng cho lần mua hàng tiếp theo