20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điều khoản và Quy định

THOẢ THUẬN THUÊ

Thỏa thuận này đặt ra các điều kiện mà bạn (sau đây gọi là “Người dùng”), và các điều khoản của dịch vụ được cung cấp trên trang web weefeego.com (“Trang web”). Hiệp định thuê đây là một hợp đồng giữa Người dùng và Công ty TNHH Weefee Việt Nam ( “Công ty”), và bao gồm tất cả các thiết bị thuê được thực hiện theo Website này.

TRƯỚC KHI BẠN NHẤN VÀO NÚT “ĐẶT HÀNG”, XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TỪ ĐÂY.

BẰNG CÁCH NHẤN VÀO NÚT “TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI HỢP ĐỒNG THUÊ”, BẠN ĐANG BỊ RÀNG BUỘC BỞI VÀ TRỞ THÀNH MỘT BÊN PHÁP NHÂN VỚI THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, XIN VUI LÒNG KHÔNG NHẤN VÀO NÚT NÀY HOẶC TIẾP TỤC TIẾN HÀNH QUÁ TRÌNH ĐẶT THUÊ. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẤT CỨ LÚC NÀO. MỌI THAY ĐỔI ĐÓ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TƯƠNG LAI SAU NGÀY MÀ SỬA ĐỔI ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.

1. Hướng dẫn Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo quan điểm về mục đích của Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Privacy), Công ty sẽ tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu của Pháp lệnh, xử lý đúng đắn và quản lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng, trên các thiết bị Internet dịch vụ cho thuê, khuyến mãi, đăng ký, lưu trữ, quản lý của Công ty và có thể không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích trên.

2. Điều kiện để thuê thiết bị

Trong khi thiết bị của chúng tôi có thể được sử dụng bởi du khách ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể cho thuê đối với người ít nhất là 18 tuổi, và hoàn toàn có khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, cơ quan đại diện và đảm bảo nêu trong quy định tại Hợp đồng cho thuê này và tuân theo và tuân thủ các điều khoản đặt ra ở đây.

3. Ứng dụng và Hợp đồng thành lập

A. Khi Người dùng (hoặc đại lý được chỉ định bởi Công ty) đã hoàn tất các mẫu đơn xin công ty, trực tiếp áp dụng cho Công ty (xin Internet, dữ liệu ứng dụng trực tuyến sẽ được gửi trực tiếp đến Công ty). Cho thuê thiết bị truy cập Internet, đường dây và cung cấp dịch vụ theo chỉ định của Công ty (pre-set), được xác định trong thiết bị cho mượn, không thể thay đổi.

B. Một khi người dùng hoàn thành việc đăng ký phù hợp với các thủ tục theo yêu cầu của Công ty và thông qua sự chấp nhận của Công ty (hoặc đại lý được chỉ định của công ty) đã đồng ý cho ứng dụng. Hợp đồng sau đó sẽ được thành lập và bắt đầu có hiệu lực sau khi yêu cầu thanh toán của đơn hàng được thanh toán đầy đủ.

C. Nếu hợp đồng yêu cầu nhận tiền đặt cọc hoặc yêu cầu đảm bảo thẻ tín dụng. Sau đó, tiền đặt cọc sẽ được trả lại sau khi Công ty nhận lại Thiết bị thuê sau 1 ngày trở về được đăng ký của bạn, trừ đi bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc thiệt hại hoặc lệ phí trả trễ, được áp dụng trên tiền đặt cọc.

D. Nếu công ty như vì bất kỳ lý do của việc thiếu Thiết bị hoặc các vấn đề khác chiếu theo các điều khoản của hợp đồng và thất bại trong việc cung cấp dịch vụ, Công ty sẽ hoàn trả tiền thuê nhận và tiền đặt cọc đầy đủ trở lại cho người dùng, nhưng sẽ bao gồm bất kỳ bồi thường bổ sung nào khác.

4. Giao nhận thiết bị

A. Người dùng phải điền vào các thông tin giao nhận theo mẫu đơn trên website. Nếu công ty không thể giao nhận thiết bị với các phương thức đã được yêu cầu, sau đó Công ty sẽ liên hệ với Người dùng để thỏa thuận tiếp tục, đồng thời lệ phí phụ phát sinh từ sự thay đổi trong phương thức giao hàng bởi Công ty sẽ do Công ty chi trả.

B. Nếu trong trường hợp giao hàng mà Công ty và người dùng không thể liên lạc nhau, Công ty sẽ giả định rằng vị trí giao nhận là địa chỉ của Công ty và khách hàng sẽ tự đến nhận thiết bị.

C. Khi người dùng quay về Việt Nam, người dùng có trách nhiệm hoàn trả lại thiết bị đã thuê theo thời gian đã quy định. Nếu người dùng không hoàn trả lại thiết bị theo thời điểm đề nghị như ban đầu ghi trong hợp đồng thì người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bị tính phí cho chi phí tương đương với một ngày tiền thuê cho mỗi ngày chậm trễ.

5. Thời hạn cho thuê

A. Phí thuê được tính từ ngày khởi hành đến ngày trở lại. Về nguyên tắc thời gian thuê tối đa là 30 ngày. Nên người dùng có nhu cầu thuê thiết bị trên 30 ngày, có thể liên lạc với Công ty để được hỗ trợ.

B. Nếu trong thời gian thuê (tức là khoảng thời gian du lịch), thiết bị Internet của Công ty có vấn đề hoặc không thể sử dụng được cho bất kỳ lý do nào, người dùng ngay lập tức nên gọi đường dây nóng dịch vụ hoặc gửi email, tin nhắn cho Công ty các chi tiết của vấn đề. Nếu Người dùng không thông báo cho Công ty bất kỳ vấn đề trong thời gian thuê, sau đó Công ty có quyền không thực hiện bất kỳ điều chỉnh chi phí hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm khác.

6. Chính sách huỷ

Nếu Người dùng muốn huỷ đơn hàng, Người dùng phải thông báo cho Công ty ngay lập tức và thanh toán chi phí huỷ đơn hàng. Nếu bị hủy bỏ trong thời hạn bảy ngày (07) trước Ngày khởi hành, khách hàng sẽ phải trả 50% số tiền thuê và sẽ được hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc. Nếu đơn hàng bị hủy tám ngày (08) trở lên trước khi Ngày khởi hành, khách hàng sẽ phải trả 30% tiền thuê và sẽ được hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc.

7. Hạn chế Dịch vụ Dữ Liệu Trên Internet

A. WIFI dịch vụ dữ liệu internet có thể, phù hợp với các công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu internet tại quốc gia hoặc khu vực.

B. Sử dụng các dịch vụ dữ liệu Internet không dây có thể không, hoặc không được phèp tiến hành các trò chơi trực tuyến, live streaming và các cuộc gọi thoại (trừ cuộc gọi VoIP bằng giọng nói qua mạng WiFi). Nếu người dùng sử dụng thiết bị thông tin liên lạc được cung cấp bởi Công ty để thực hiện cuộc gọi thoại và phải chịu bất kỳ khoản phí, người dùng được yêu cầu phải chịu mọi chi phí cuộc gọi, trách nhiệm và 100% số tiền phạt hành chính bồi thường cho Công ty.

8. Quyền sở hữu thiết bị

Bằng việc sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý và thừa nhận bạn chỉ được cho thuê thiết bị cho các mục đích du lịch, và rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu gì đối với thiết bị. Bạn đồng ý rằng công ty sẽ giữ lại tất cả quyền sở hữu của thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn hướng dẫn sử dụng và phụ kiện.

9. Điều kiện

A. Điện thoại thông minh và thiết bị thông tin liên lạc khác thường truy cập Internet sử dụng dịch vụ dữ liệu mà có thể phải trả phí chuyển vùng với mạng của bạn. Trước khi sử dụng các thiết bị không dây của Công ty, hãy chắc chắn Người dùng tắt (ngừng) việc sử dụng điện thoại di động chuyển vùng (Data Roaming) và sử dụng các khả năng WI-FI điện thoại để kết nối các thiết bị Internet cho truyền thông tin dữ liệu. Cho dù Người dùng có ý tốt hay xấu, trong đó chức năng chuyển vùng không được tắt đi và thiết bị của Người dùng được kết nối trực tiếp với mạng 3G, việc Người dùng sử dụng các dữ liệu internet sẽ được tính phí chuyển vùng ra nước ngoài dựa trên nhà mạng mà Người dùng sử dụng. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, Công ty không chịu trách nhiệm cho các chi phí phát sinh ngoài ý muốn.

B. Trong trường hợp hỏng hóc thiết bị Internet, và Người dùng không thông báo cho công ty trong thời gian sử dụng dịch vụ, sau đó Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và Người dùng vẫn phải có nghĩa vụ phải trả tiền thuê như trong Hợp đồng.

C. Nếu người dùng tạo ra một ứng dụng sai dẫn đến việc thiết bị Internet mà không phù hợp cho các nước đi Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và người dùng vẫn phải có nghĩa vụ phải trả tiền thuê như trong Hợp đồng.

D. Nếu các thiết bị thông tin liên lạc của Người dùng bị hỏng hóc hoặc thiệt hại do việc sử dụng vì bất cứ lý do nào, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho Người dùng.

E. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự thất bại khi truy cập Internet bằng các thiết bị của công ty, như là kết quả của lỗi người dùng trên điện thoại thông minh và / hoặc cài đặt thất bại trong việc cung cấp dịch vụ Internet.

F. Công ty không chịu trách nhiệm nếu người dùng thông qua không phù hợp, sử dụng bất cẩn hoặc thất lạc thiết bị Internet dẫn đến ngắt mạch hoặc cháy, gây ra bất kỳ hỏng hóc và thiệt hại cho Người dùng, Công ty khuyên Người dùng phải chú ý và sử dụng thiết bị một cách cẩn thận.

10. Quản lý thiết bị Công ty, Mất, thiệt hại và trộm cắp.

A. Người dùng phải tuân thủ việc sử dụng thích hợp các thiết bị theo đề nghị của Công ty, chịu trách nhiệm và xử lý các thiết bị thuê như thể đó là của riêng mình và trong nỗ lực hết sức để chăm sóc và trả lại thiết bị cho Công ty trong tình trạng không tồi tệ như trước khi Người dùng thuê.

B. Trong trường hợp thiết bị Internet bị mất, hư hỏng hoặc trong những trường hợp trộm cắp, Người dùng nên thông báo ngay cho Công ty và Công An/ Cảnh Sát có thẩm quyền nước sở tại để nhận Giấy Mất Cắp để làm bằng chứng. Bên cạnh đó, trong trường hợp bất kỳ, sử dụng hoạt động trái phèp dựa trên thiết bị internet của Công ty và truyền thông, Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kỳ thiệt hại phát sinh cho Công ty.

C. Trong trường hợp mất thiết bị, gây thiệt hại hay trộm cắp, người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty dựa trên quy định sau:

  Chi phí bồi thường
Thiết bị phát Wifi 3.000.000 VND
Cục sạc 200.000 VND
Dây cáp 100.000 VND
Túi đựng thiết bị 200.000 VND
Chi phí trả trễ Theo ngày

 

Tiền phạt trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi Công ty có thông báo trước cho Người dùng.

Công ty có quyền khấu trừ tiền bồi thường từ tiền đặt cọc trong tất cả trường hợp, và không giới hạn các trường hợp mất thiết bị, thiệt hại, trộm cắp và hoàn trả trễ ngày.

Trong trường hợp Người dùng sử dụng vượt quá giới hạn dữ liệu hàng ngày. Lệ phí vượt mức sẽ là $100/ GB dữ liệu.

11. Chính sách bồi thường

Bằng cách đồng ý với Hợp đồng cho thuê này, Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giảm thiệt hại cho Công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại diện, đại lý, và các khách hàng khác chống lại bất kỳ và mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý, trong bất kỳ cách nào kết nối với (a) vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hiệp định cho thuê này; và (b) bất kỳ tranh chấp giữa bạn và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba, mà bạn tham gia thông qua hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

12. Quy định khác

Công ty có quyền ngừng dịch vụ cho thuê của chúng tôi hoặc chấm dứt và / hoặc sửa đổi Hợp đồng thuê này bất cứ lúc nào theo quyết định của riêng mình. Kết thúc hoặc chấm dứt Hợp đồng cho thuê này sẽ không làm giảm hoặc xoá bỏ bất kỳ nghĩa vụ thanh toán của Người dùng.

13. Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp chúng tôi không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng này do một trường hợp bất khả kháng, hay một hành động bất kỳ của chính phủ, khủng bố, bạo loạn, chiến tranh, tai nạn, hoặc thiếu bất kỳ vật liệu, tài nguyên, vận chuyển hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác như là thiên nhiên ngoài tầm kiểm soát, thất bại đó không được coi là đối tượng vi phạm Hợp đồng này, với điều kiện là chúng tôi thông báo cho bạn về sự tồn tại và tính chất của lý do không thực hiện và sự chậm trễ của chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục thực hiện ngay lập tức sau khi kết thúc các nguyên nhân có liên quan, bất khả kháng.

14. Quy định cấm

A. Người dùng không được cài đặt, thiết lập trên các thiết bị Internet những phụ kiện cơ khí hoặc các phụ kiện khác, và sẽ không được tự ý thay đổi, chuyển hóa, phân hủy, làm hư hỏng các thiết lập, hoặc thay đổi khác với các thiết bị công ty sẽ dẫn đến việc trục trặc, hư hỏng của thiết bị.

B. Người dùng không được tham gia vào các hoạt động như cho thuê lại, chuyển nhượng, cầm cố thiết bị Internet thuê được từ Công ty cho bên thứ ba mà dẫn đến những thiệt hại đối với quyền sở hữu của Công ty.

C. Người dùng không được sử dụng thiết bị Internet của Công ty đối với bất kỳ hoạt động hoặc các hành vi bất hợp pháp.