20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Khánh Linh

Cảm ơn @weefeego vì wifi nhanh như tên lửa, nhỏ xinh đút vừa túi áo.