20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

9. Nếu tôi trả thiết bị trễ, máy bị hư hỏng, hoặc mất thì như thế nào?

Nếu bạn hoàn trả lại thiết bị sau hơn 2 ngày bạn về Việt Nam, Weefee sẽ bắt đầu tính thêm phí và trừ vào tiền cọc máy của bạn với phí được tính theo ngày của quốc gia bạn thuê. Nếu bạn làm hư máy hoặc mất các phụ kiện đi kèm bộ phát, chúng tôi sẽ trừ vào cọc bạn tính theo bảng kê sau:

 Tổn thất và thiệt hại  Lệ phí
Bộ định tuyến WiFi và thẻ sim (nếu có) 1.200.000VND
Túi đựng 200.000VND
Cục sạc 200.000VND
Cáp sạc 100.000VND