20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

8. Làm thế nào để tôi nhận lại tiền cọc máy?

Khi bạn hoàn trả thiết bị trực tiếp tại văn phòng của Weefee thì bạn sẽ nhận được lại chi phí đặt cọc trực tiếp. Trong trường hợp  bạn hoàn trả thiết bị  qua phương thức giao hàng thì Weefee sẽ chuyển khoản chi phí đặt cọc qua tài khoản ngân hàng của bạn từ 1-3 ngày sau khi bạn trả thiết bị.