20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

7. Làm sao để hoàn trả thiết bị của Weefee khi đã về Việt Nam?

Bạn có thể đến trả thiết bị trực tiếp tại văn phòng Weefee ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường bạn không thể đến trả trực tiếp được, sẽ có nhân viên của Weefee liên hệ để đến nhận thiết bị tận nhà/văn phòng sau khi bạn về Việt Nam 1 ngày.