20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

10. Tôi có thể được hoàn tiền nếu tôi không thể sử dụng Wifi không?

Nếu bạn không sử dụng được WIFI sau khi đã được hỗ trợ từ Weefee và lỗi phát sinh từ phía chúng tôi, Weefee sẽ hoàn trả lại 80% phí thuê cho những ngày bạn không sử dụng được. Ngày thuê đươc bồi thường sẽ được xác định bởi hệ thống của chúng tôi và sau khi xác nhận với khách hàng.