20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Chi Sally

Một tip khi đi du lịch cho mợi người là nên thuê những cục phát wifi nhỏ cầm theo khắp nơi, mình thuê ở @weefeego, nhờ em này mà chục ngày qua tớ vivu khắp nơi bất chấp scandal nào vẫn update liên tục không sợ thành người tối cổ.