20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Giao hàng tiêu chuẩn ( nhận 1 ngày trước khi đi )