20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Ma Cao / Hồng Kông