184-186 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Địa chỉ HCM:

184 - 186 Đinh Tiên Hoàng,

Quận 1, TPHCM,

Việt Nam

Điện thoại:
Giờ văn phòng
9am – 7pm (Thứ 2 – Thứ 6)
11am – 3pm (Thứ 7)