Wifi du lịch quốc tế Weefee hoạt động ra sao?

Wifi du lịch quốc tế bỏ túi Weefee hoạt động rất dễ ràng. Bạn chỉ việc theo các bước sau là có thể kết nối mạng trong 30 giây!

  1. Mở nút nguồn của thiết bị cho đến khi màn hình hiện sáng.

  2. Tìm trên điện thoại của bạn tên Wifi của Weefee trong phần kết nối Wifi.

  3. Nhập mật khẩu của Weefee được in trên thân máy.

  4. Thế là bạn đã kết nối Internet rồi đấy!  Khi nào bạn không còn dùng nữa, chỉ cần bấm nút nguồn để tắt thiết bị  cho đến khi màn hình tắt hoàn toàn.

Lưu ý:  Xin  vui lòng tắt chức năng Data Roaming ( Chuyển vùng dữ liệu) trên điện thoại bạn truớc khi sử dụng để tránh việc bạn bị tính phí khi sử dụng mạng ở nước ngoài.

Wifi du lịch quốc tế Weefee hoạt động ra sao?

Wifi du lịch quốc tế bỏ túi Weefee hoạt động rất dễ ràng. Bạn chỉ việc theo các bước sau là có thể kết nối mạng trong 30 giây!

  1. Mở nút nguồn của thiết bị cho đến khi màn hình hiện sáng.

  2. Tìm trên điện thoại của bạn tên Wifi của Weefee trong phần kết nối Wifi.

  3. Nhập mật khẩu của Weefee được in trên thân máy.

  4. Thế là bạn đã kết nối Internet rồi đấy!  Khi nào bạn không còn dùng nữa, chỉ cần bấm nút nguồn để tắt thiết bị  cho đến khi màn hình tắt hoàn toàn.

Lưu ý:  Xin  vui lòng tắt chức năng Data Roaming ( Chuyển vùng dữ liệu) trên điện thoại bạn truớc khi sử dụng để tránh việc bạn bị tính phí khi sử dụng mạng ở nước ngoài.