20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

3. Gói cước mạng của Weefee có giới hạn không?

Các gói cước của Weefee sẽ phụ thuộc vào chính sách cung cấp dịch vụ mạng ở mỗi quốc gia. Sẽ có những quốc gia hỗ trợ gói cước không giới hạn và có quốc gia hỗ trợ một mức dung lượng nhất định. Để biết thêm thông tin chi tiết từng gói cước ở mỗi quốc gia, vui lòng tham khảo tại Sản phẩm của Weefee.