20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Đảo “tím” gây sốt ở Hàn Quốc

Hội “yêu màu tím, ghét sự giả dối” mau bơi hết vào đây nào!