184-186 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chi tiết cuộc hẹn