184 - 186 Dinh Tien Hoang ,District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam

MC Quang Bảo

Lần nào ra nước ngoài cũng đều đau đầu chuyện thay sim, tìm mạng. Bây giờ đã có @weefeego cùng đồng hành đi đâu cũng có internet làm việc cả ngày.