20 Tran Cao Van, Da Kao, District 1, TP.HCM.

MC Quang Bảo

Lần nào ra nước ngoài cũng đều đau đầu chuyện thay sim, tìm mạng. Bây giờ đã có @weefeego cùng đồng hành đi đâu cũng có internet làm việc cả ngày.