20 Tran Cao Van, Da Kao, District 1, TP.HCM.

Lý Thành Cơ

Đi du lịch không thể thiếu Weefeego đi cùng nhỉ ? Đỡ phải tháo lắp sim miệt mài.