20 Tran Cao Van, Da Kao, District 1, TP.HCM.

Thái Lan

Mạng phủ sóng tốt nhất ở Thái Lan với dữ liệu không giới hạn nhưng do cơ sở hạ tầng mạng kém, các kết nối ở những nơi xa xôi có thể bị vấp. Sử dụng lý tưởng tại các trung tâm thành phố và chỉ Bangkok. FUP được áp dụng để hạn chế các hoạt động tiêu thụ dữ liệu khổng lồ.

Thái Lan

Mạng phủ sóng tốt nhất ở Thái Lan với dữ liệu không giới hạn nhưng do cơ sở hạ tầng mạng kém, các kết nối ở những nơi xa xôi có thể bị vấp. Sử dụng lý tưởng tại các trung tâm thành phố và chỉ Bangkok. FUP được áp dụng để hạn chế các hoạt động tiêu thụ dữ liệu khổng lồ.

Thái Lan

Mạng phủ sóng tốt nhất ở Thái Lan với dữ liệu không giới hạn nhưng do cơ sở hạ tầng mạng kém, các kết nối ở những nơi xa xôi có thể bị vấp. Sử dụng lý tưởng tại các trung tâm thành phố và chỉ Bangkok. FUP được áp dụng để hạn chế các hoạt động tiêu thụ dữ liệu khổng lồ.

Việt Nam

Gói này bao gồm rộng rãi Việt Nam (khu vực có tín hiệu di động Viettel) với dữ liệu không giới hạn. FUP được áp dụng để giới hạn 3GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày.

Việt Nam

Gói này bao gồm rộng rãi Việt Nam (khu vực có tín hiệu di động Viettel) với dữ liệu không giới hạn. FUP được áp dụng để giới hạn 3GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày.

Nhật Bản

Phạm vi khu vực rộng khắp, bao gồm Okinawa và những nơi xa hơn một chút.

Không cần phải lo lắng về việc sử dụng dữ liệu, kế hoạch này thực sự không giới hạn mà không bị hạn chế hoặc làm chậm tốc độ

Việt Nam

Gói này bao gồm rộng rãi Việt Nam (khu vực có tín hiệu di động Viettel) với dữ liệu không giới hạn. FUP được áp dụng để giới hạn 3GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày.

Việt Nam

Gói này bao gồm rộng rãi Việt Nam (khu vực có tín hiệu di động Viettel) với dữ liệu không giới hạn. FUP được áp dụng để giới hạn 3GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày.

Hàn Quốc

Korea’s mạng lưới bao phủ rộng nhất. Một kế hoạch bao phủ khắp mọi nơi ở Hàn Quốc, Không cần phải lo lắng về kết nối xấu, vì wifi này sẽ phủ sóng khắp mọi nơi từ Seoul đến Jeju. Không cần phải lo lắng về việc sử dụng dữ liệu, kế hoạch này thực sự không giới hạn mà không bị hạn chế hoặc làm chậm tốc độ

Việt Nam

Gói này bao gồm rộng rãi Việt Nam (khu vực có tín hiệu di động Viettel) với dữ liệu không giới hạn. FUP được áp dụng để giới hạn 3GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày.