Chọn lịch trình
thuê Wifi du lịch
Điểm đến:
Ngày đi:
Ngày về:
Thông tin cá nhân
và thanh toán
Điền thông tin liên hệ, địa chỉ
và chọn phương thức thanh toán.
Giao nhận
hoặc nhận trực tiếp
Nhận bộ Wifi du lịch Weefee
tại văn phòng của chúng tôi
hoặc chọn giao hàng tại văn phòng
hoặc nhà riêng của bạn.
Chính sách sử dụng công bằng

Chính sách sử dụng công bằng (FUP) là nỗ lực của các nhà cung cấp mạng viễn thông nhầm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các chính sách này được tạo ra nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc sử dụng dung lượng mạng điện thoại. Nếu nhà cung cấp quyết định áp dụng các chính sách FUP bao gồm giới hạn tốc độ, hạn chế dung lượng sử dụng tối đa hoăc các biện pháp tương tự, thì khi bạn sử dụng gói cước của nhà mạng ấy, xin vui lòng không thực hiện các hoạt động ngốn dung lượng cao như xem phim. Weefee sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề mà bạn trải nghiệm liên quan đến chính sách của nhà cung cấp mạng. 

Để xem các gói cước của nhà mạng nào áp dụng Chính sách FUP, xin vui lòng xem tại trang Sản phẩm của Weefee.