Thuê Wifi du lịch quốc tế bỏ túi Weefee để chuyến đi chơi nước ngoài của bạn được trải nghiệm tốt hơn. Weefee là một dịch vụ cung cấp là một thiết bị giúp bạn có một trải nghiệm khám phá địa phương tiện & tuyệt vời khi đi nước ngoài. Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa một nơi mà bạn hoàn toàn không biết gì hết, không hiểu ngôn ngữ, không liên hệ được bạn bè. Thì lúc đó Wifi du lịch quốc tế bỏ túi Weefee chính là người bạn duy nhất giúp bạn thoát khỏi những khó khăn đó.

 

Thuê Wifi du lịch quốc tế Weefee
 

Các mẫu wifi của Weefee đều là các mẫu mới nhất với các nhà sản xuất uy tín nhầm đảm bảo tốc độ & chất lượng mạng kết nối.

Sau khi bạn đặt hàng, Weefee sẽ giao cho bạn 1 ngày trước khi đi và nhận lại thiết bi 1 ngày sau khi bạn về.

Lưu ý: Các thiết bị của Weefee đều có chi phí đặt cọc nhằm bảo đảm việc khách hàng giữ cẩn thận thiết bị.

Weefee-Cambodia
130,000 VND/ngày

Mạng: 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giảm tốc độ 4G sau khi dùng hết 500MB mỗi ngày

Pin: 8 + giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Đài Loan
90,000 VND/ngày

Mạng: Chunghwa Telecom

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 100 Mbps

Upload tối đa:25 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng & tốc độ 4G

Pin: 7+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Hong Kong
150,000 VND/ngày

Mạng: China Mobile

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 120 Mbps

Upload tối đa:40 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 6-8 Hours giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Hàn Quốc
90,000 VND/ngày

Mạng: LG U+

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 55 Mpbs

Upload tối đa:15 Mpbs

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 9+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Indonesia
130,000 VND/ngày

Mạng: Telekomsel

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 15 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Malaysia
110,000 VND/ngày

Mạng: Maxis

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 35 Mbps

Upload tối đa:10 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Nhật Bản
90,000 VND/ngày

Mạng: Softbank 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 110 Mbps

Upload tối đa:35 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng & tốc độ

Pin: 9+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Philipines
130,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giảm tốc độ 4G sau khi dùng hết 500MB mỗi ngày

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Trung Quốc
150,000 VND/ngày

Mạng: China Mobile

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 50 Mbps

Upload tối đa:15 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 6+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Thái Lan
90,000 VND/ngày

Mạng: True

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: dữ liệu không giới hạn

Pin: 7+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Việt Nam
80,000 VND/ngày

Mạng: Viettel 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng, giới hạn tốc độ sau 3GB/ngày

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Châu Âu
180,000 VND/ngày

Mạng: Vodafone and other

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 50 Mbps

Upload tối đa:15 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Mỹ
170,000 VND/ngày

Mạng: Verizon

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 120 Mbps

Upload tối đa:40 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Mỹ/Canada
190,000 VND/ngày

Mạng: 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 35 Mbps

Upload tối đa:10 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Singapore
120,000 VND/ngày

Mạng: M1

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 15 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Nam Mỹ
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Vương Quốc Anh
150,000 VND/ngày

Mạng: Various

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 75 Mbps

Upload tối đa:25 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Ả rập & Qatar
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Ấn Độ
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Guam
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Israel
200,000 VND/ngày

Mạng: Various

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 15 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Nam Phi
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:8 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 7+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Nga
200,000 VND/ngày

Mạng: MTS 3.5G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Không giới hạn dung lượng và tốc độ

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Úc
180,000 VND/ngày

Mạng: Optus

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 120 Mbps

Upload tối đa:40 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Úc/N.Zealand/Fiji
200,000 VND/ngày

Mạng: Multi network 3G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 12 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
-Macau / Hong Kong
150,000 VND/ngày

Mạng:

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 7 Mbps

Upload tối đa:2 Mbps

Gói cước: Giới hạn 4G với 500MB/ngày, làm chậm tốc độ khi hết

Pin: 6-8 Hours giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-ASEAN
130,000 VND/ngày

Mạng: Multi network

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 15 - 35 Mbps

Upload tối đa:7 - 10 Mbps

Gói cước: 500MB 4G mỗi ngày

Pin: 8+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Weefee-Myanmar
150,000 VND/ngày

Mạng: 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 20 Mbps

Upload tối đa:7 Mbps

Gói cước: Giảm tốc độ 4G sau khi dùng hết 500MB mỗi ngày

Pin: 7 giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay
Những nước khác-Những nước khác
200,000 VND/ngày

Mạng: 4G

Số lượng máy kết nối: 5

Download tối đa: 50 Mbps

Upload tối đa:25 Mbps

Gói cước: tùy thuộc vào các nước

Pin: 10+ giờ

Chi phí cọc: 1,200,000 VND

Đặt ngay